Farmaciști - Profesie Independentă (PFI)

 

Înregistrare

Înrolarea în serviciul Spațiul Privat Virtual

Înregistrarea se va realiza prin intermediul Spațiului Privat Virtual - SPV. Detalii despre procedura de înrolare în SPV pot fi găsite accesând următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/SPV/InregistrarePF_15092020.pdf

Documente necesare pentru înregistrarea (după înrolarea în SPV)

Pentru înregistrarea online sunt necesare următoarele documente:

 • formularul 700 – declarație pentru înregistrarea în mediul electronic care poate fi descărcat de aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/700.html
 • certificatul de membru al CFR, avizat pe anul în curs;
 • un contract de comodat/închiriere, necesar stabilirii sediului;
 • cartea de identitate.

Obținerea certificatului de înregistrare fiscală

Certificatul de înregistrare fiscala, se eliberează în termen de 10 zile de la înregistrarea documentației menționată mai sus.

Declaratia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Cum se depune? 

Declarația unică se depune prin Spațiul Privat Virtual.

Termen de depunere:

 • în termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul farmaciștilor care încep o activitate în cursul anului fiscal,
 • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat în anul respectiv și în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuțiilor sociale aferente anului anterior.

Declarația se poate obține de aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html

Taxe datorate pentru anul 2023 

Impozit pe venit

10% din venitul net realizat; venitul net realizat se determină ca diferența dintre veniturile brute și cheltuielile deductibile conform articolelor 67 – 68 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; trebuie menționat faptul că venitul net realizat reprezintă veniturile efectiv încasate în anul fiscal respectiv cheltuielile efectiv plătite (sistemul de încasări și plăți).

Contribuții de asigurări sociale (CAS)

în funcție de veniturile realizate, astfel:

 • pentru venituri anuale sub valoarea de 36.000 lei – nu se plătește CAS
 • pentru venituri anuale cuprinse între 36.000 lei și 71.999 lei – CAS în valoarea de 9.000 lei / an
 • pentru venituri anuale mai mari de 72.000 lei – CAS în valoarea de 18.000 lei / an

Contribuții de asigurări sociale (CASS)

în funcție de veniturile realizate, astfel:

 • pentru venituri anuale sub valoarea de 18.000 lei – nu se plătește CASS
 • pentru venituri anuale cuprinse între 18.000 lei și 35.999 lei – CASS în valoare de 1.800 lei / an;
 • pentru venituri anuale cuprinse între 36.000 lei și 71.999 lei – CASS în valoare de 3.600 lei / an;
 • pentru venituri anuale mai mari de 72.000 lei – CASS în valoare de 7.200 lei / an 

Termen de plată taxe datorate

Termenul de plată pentru taxele menționate mai sus este 25 mai a anului următor celui în care se realizează venitul net.

Aspecte financiar - contabile și fiscale

Emiterea facturilor

Îți vei achiziționa un chitanțier și un facturier, necesare pentru încasarea veniturilor aferente serviciilor farmaceutice furnizate. Se pot utiliza facturile / chitanțierele în format Excel.

Registre necesare

În Registrul-Jurnal de încasări și plăți, Registrul inventar și Registrul de evidență fiscală. Se pot utiliza registre în format Excel. Farmaciștii nu au obligația înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care veniturile brute (cifra de afaceri) nu depășesc plafonul de 300.000 lei / an. Cu toate acestea, aceștia pot opta pentru înregistrarea în scopuri de TVA chiar dacă veniturile brute realizate într-un an nu depășesc acest plafon.

 

 

Farmaciști - Profesie Independentă (PFI)